371b0523d5infos
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Børnes lys og lyd, heretter nevnt som selger.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer 25 % mva og levert fra vårt lager.

Betaling

Betalingen skjer til VIPPS 117064 (Børnes Lys og Lyd) eller ved forskuddsfaktura.

Firma som er kredittgodkjent hos oss kan få tilsendt faktura.

Offentlige bedrifter må kontakte oss på e-post post(a)blol.no ved bestilling.

Frakt

Frakt beregnes etter Posten/Bring sine takster.

Alle varer/pakker som kan sendes med posten, maks 35 kg og målene 120x60x60 cm, over disse målene går det som spesialgods (maks 240 cm lang (lengde + omkrets = 360)). Varer/pakker som går utover dette blir sendt med Bring evt. at kunden har egen fraktavtale.

Pakker til privatpersoner går som Norgespakke og bedriftspakke til firma, hvis ikke annet er avtalt.

Enkeltvarer som er over maks vekt og størrelse blir merket.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (aldersgrense 18 år) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selger sin side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for å hjelpe. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen 8 dager etter mottatt vare.

Selger skal snarest mulig, etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Varer som sendes for reparasjon, skal ha vedlagt følgeseddel med beskrivelse av eventuelle feil. Hvis en vare repareres uten selgers viten eller samtykke, hefter ikke selger for de oppståtte omkostninger og må videre betrakte seg som løst fra enhver garantiforpliktelse.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må dette først avtales med selger og varen som returneres må være i ubrukt og uskadd stand og i sin originale emballasje. 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis mangelen skyldes forhold utenfor selger sin kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Returer

Kjøper kan returnere ubrukte og uskadde varer i ubrutt egenemballasje, innen 14 dager.

Returfraktkostnader må dekkes av kunden.

Retur på grunn av feil fra selger, krediteres fullt ut.
Retur på grunn av kjøpers feilbestilling belastes 25% av kjøpsummen i returgebyr, tur retur frakt dekkes av kunde.

Varer som returneres i oppkrav vil ikke bli hentet. 

Uavhentede forsendelser blir belastet med et krav på kr. 250,- for å dekke inn våre omkostninger.

 

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisendringer, utgått varer, feil på lagerstatus, feilprisning.

Børnes Lys og Lyd   Fagerveien 51   1454 Fagerstrand    NO982908310MVA   Tlf. 918 29 140   E-post info(a)blol.no